Η απεγκατάσταση ενός κλιματιστικού, είναι κανονικά μια εργασία που πρέπει την εκτελέσει τεχνίτης ψυκτικός. Παρ΄όλα αυτά, στις περιπτώσεις που η απεγκατάσταση κλιματιστικού γίνεται μόνο για να “πάρουμε το κλιματιστικό” και όχι για να το εγκαταστήσουμε αμέσως σε άλλη θέση (π.χ μετακόμιση ή ανακαίνιση, οπότε πρέπει το κλιματιστικό να αποξηλωθεί προσωρινά μέχρι την επανεγκατάσταση του) , […]

Continue reading . . . Απεγκατάσταση κλιματιστικού