Όταν βρεθούμε στη φύση ανάμεσα στα δένδρα, σε καταρράκτες, λίμνες και τρεχούμενα νερά, αισθανόμαστε μια φρεσκάδα στον αέρα που αναπνέουμε που δεν αισθανόμαστε στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας μας. Η αίσθηση αυτή οφείλεται στην καθαρότητα του αέρα και στην πλήρη έλλειψη ρύπων, μικροβίων και αιωρουμένων σωματιδίων. Η καθαρότητα του αέρα στη φύση οφείλεται […]

Continue reading . . . Τι είναι ο ιονιστής στα κλιματιστικά