Η μετάδοση θερμότητας από το ένα σώμα στο άλλο, μπορεί να συμβεί με έναν από τους τρεις τρόπους μετάδοσης της θερμότητας: με  ακτινοβολία (όπως συμβαίνει με τον ήλιο και τη γη), με αγωγή (με επαφή δηλαδή των δύο σωμάτων που ανταλλάσουν θερμότητα) και με συναγωγή (μέσω του αέρα που περιβάλλει ένα σώμα). Η Θέρμανση με […]

Continue reading . . . Θέρμανση με air condition inverter