Ενεργειακή ταμπέλα κλιματιστικών μηχανημάτων.

Ο Βαθμός απόδοσης EER / COP που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κλιματιστικών (και χρησιμοποιείται από πολλούς σαν μέτρο σύγκρισης), είναι ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης σε συγκεκριμένες θερμοκρασιακές συνθήκες (οριζόμενες στα Eurovent  για την Ευρώπη) όπου οι μετρήσεις γίνονται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος και συγκεκριμένη θερμοκρασία και υγρασία χώρου.  Στην πραγματικότητα όμως, ο καιρός δεν είναι σταθερός όπως στις εργαστηριακές συνθήκες, αλλά μεταβάλλεται διαρκώς.  Μεγάλη σημασία λοιπόν, έχει όχι ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης, αλλά ο εποχιακός βαθμός απόδοσης SEER που προσεγγίζει καλύτερα την πραγματικότητα, αφού είναι μετρημένος σε εύρος θερμοκρασιών και όχι σε συγκεκριμένες συνθήκες.

 

Από 01/01/2013 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η κατάταξη των κλιματιστικών σε κατηγορίες  ενεργειακής απόδοσης γίνεται  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ενεργειακής κλάσης για θέρμανση και ψύξη:

Λειτουργία ψύξης:   SEER  (Seasonal energy effiency ratio)

A+++…………………………………………..8,50 ≤ SEER  
A++…………………………………………….6,10 ≤ SEER  < 8,50
A+……………………………………………….5,60 ≤ SEER  < 6,10
A…………………………………………………5,10 ≤ SEER  < 5,60
B…………………………………………………4,60 ≤ SEER  < 5,10
C…………………………………………………4,10 ≤ SEER  < 4,60
D…………………………………………………3,60 ≤ SEER  < 4,10
E…………………………………………………3,10 ≤ SEER  < 3,60
F…………………………………………………2,60 ≤ SEER  < 3,10
G…………………………………………………SEER  ≤ 2,60
Λειτουργία θέρμανσης:   SCOP (Seasonal coefficient of performance)

Α+++…………………………………………..5,10 ≤ SCOP
Α++…………………………………………….4,60 ≤ SCOP< 5,10
Α+………………………………………………4,00 ≤ SCOP< 4,60
Α…………………………………………………3,40 ≤ SCOP< 4,00
Β…………………………………………………3,10 ≤ SCOP< 3,40
C…………………………………………………2,80 ≤ SCOP< 3,10
D…………………………………………………2,50 ≤ SCOP< 2,80
E…………………………………………………2,20 ≤ SCOP< 2,50
F…………………………………………………1,90 ≤ SCOP< 2,20
G…………………………………………………SCOP≤ 1,90

 

Οσο υψηλότερος ο βαθμός απόδοσης του κλιματιστικού σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα έξοδα για τη θέρμανση και την ψύξη του χώρου σας.  Για παράδειγμα, σε λειτουργία θέρμανσης, ένα κλιματιστικό Α+++ είναι κατά 15% περίπου οικονομικότερο στη λειτουργία του από ένα κλιματιστικό κατηγορίας Α+ και  27.5% οικονομικότερο από ένα κλιματιστικό κατηγορίας Α.

Ενα διδακτικό παράδειγμα είναι οι ντουλάπες κλιματισμού που βλέπουμε εγκατεστημένες σε διάφορα μαγαζιά συνήθως σε παράνομους ημι-υπαίθριους χώρους, που είναι κατηγορίας Ε και καταναλώνουν 62% περισσότερο από ένα κλιματιστικό κατηγορίας Α για την ίδια ισχύ, 100% περισσότερο από ένα κλιματιστικό Α++  σε λειτουργία θέρμανσης, ενώ σε λειτουργία ψύξης η ντουλάπα καταναλώνει 150% περισσότερο από ένα κλιματιστικό Α++