Ο Βαθμός απόδοσης EER / COP που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κλιματιστικών (και χρησιμοποιείται από πολλούς σαν μέτρο σύγκρισης), είναι ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης σε συγκεκριμένες θερμοκρασιακές συνθήκες (οριζόμενες στα Eurovent  για την Ευρώπη) όπου οι μετρήσεις γίνονται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος και συγκεκριμένη θερμοκρασία και υγρασία χώρου.  Στην πραγματικότητα όμως, ο […]

Continue reading . . . Πίνακας ενεργειακής κλάσης κλιματιστικού