Πριν εξηγήσουμε πως λειτουργεί το κλιματιστικό inverter, θα πρέπει να εξηγήσουμε το πως λειτουργούν τα κλιματιστικά γενικώς, είτε είναι on/off είτε inverter.

Τα κλιματιστικά είναι αντλίες θερμότητας αέρος – αέρος και λειτουργούν βάσει του ψυκτικού κύκλου, ενός αέναου κύκλου κατά τον οποίο το ψυκτικό μέσο (κοινώς φρέον) συμπιέζεται στον συμπιεστή (εξωτερικό μηχάνημα) συμπυκνώνεται και υγροποιείται, στη συνέχεια εκτονώνεται στην εκτονωτική βαλβίδα και αεριοποιείται και πάλι στον εξατμιστή (εσωτερικό μηχάνημα) .

 

Πως λειτουργούν τα κλιματιστικά

 

Την βαριά δουλειά στον ψυκτικό κύκλο, την κάνει ο συμπιεστής.

Ενα απλό κλιματιστικό, είτε λειτουργεί με τον συμπιεστή του σε σταθερές στροφές (και σε σταθερή ισχύ) είτε σταματά να λειτουργεί.

Το απλό (on/off) λοιπόν κλιματιστικό ξεκινά όταν η θερμοκρασία ανέβει πάνω από την επιθυμητή, και σταματά όταν η θερμοκρασία κατέβει λίγο κάτω από την επιθυμητή.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η θερμοκρασία του χώρου να μην είναι σταθερή, αλλά να έχει μια διακύμανση πάνω και κάτω από την επιθυμητή, όπως στο ακόλουθο σχήμα:

Διακύμανση θερμοκρασίας χώρου με κλιματιστικό on/off

Ενα κλιματιστικό inverter αντίθετα, μπορεί να μεταβάλλει τις στροφές του συμπιεστή και κατά συνέπεια να προσαρμόσει κάθε στιγμή την ισχύ του στις ανάγκες του χώρου.  Είναι κατά κάποιον τρόπο σαν το κλιματιστικό να διαθέτει “γκάζι” όπως και το αυτοκίνητο και να μπορεί να αυξομειώνει την ισχύ του σύμφωνα με τις ανάγκες.

Η παραπάνω λειτουργία, επιτρέπει στο κλιματιστικό inverter να αυξάνει τις στροφές του για να χαμηλώσει την θερμοκρασία του χώρου, και να τις χαμηλώνει όταν η θερμοκρασία χώρου επιτευχθεί.  Από εκεί και μετά, το κλιματιστικό inverter αυξομειώνει κάθε στιγμή τις στροφές στον συμπιεστή με τέτοιον τρόπο, ώστε η θερμοκρασία του χώρου να παραμένει σχεδόν σταθερή:

Διακύμανση θερμοκρασίας χώρου με κλιματιστικό inverter

 

Ένα κλιματιστικό inverter συνεπώς, μας παρέχει συνθήκες άνεσης υψηλού επιπέδου, αφού επιτυγχάνει με τον καλύτερο τρόπο το ζητούμενο, που είναι η επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στο χώρο.

Τα συνεχή σταματήματα του on/off κλιματιστικού, καταπονούν τα διάφορα στοιχεία του κλιματιστικού (συμπιεστής, εκτονωτική βαλβίδα κ.λ.π.) και αυξάνουν το κόστος λειτουργίας του κλιματιστικού, αφού το ρεύμα εκκίνησης είναι πολλαπλάσιο του ρεύματος λειτουργίας.

H συνεχής λειτουργία του κλιματιστικού σε χαμηλές στροφές είναι πολύ προτιμότερη από τη διακοπτόμενη λοιπόν, για δύο κυρίως λόγους:

  • καταπονεί λιγότερο το μηχάνημα με τα συνεχή σταματήματα και ξεκινήματα, και
  • το κλιματιστικό μας λειτουργεί πολύ πιο αποδοτικά και οικονομικά.

Ο παραπάνω τρόπος λειτουργίας είναι υπεύθυνος για την πολύ μικρή κατανάλωση στα κλιματιστικά inverter σε σχέση με τα on/off συμβατικά.

 

Γρηγόρης Μοναχός

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.