Συντήρηση κλιματιστικού

 

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η τακτική συντήρηση του κλιματιστικού μας, είναι η διαφύλαξη της υγείας μας.

Στα στοιχεία των κλιματιστικών, οι συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν την ανάπτυξη μικρό-οργανισμών και βακτηριδίων επιβλαβών για την υγεία μας, που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις είναι δυνατή και η ανάπτυξη του βακτηριδίου της λεγεωνέλλας (νόσος των λεγεωνάριων), που μπορεί να επιφέρει ακόμη και το θάνατο.

Για τα οικιακά κλιματιστικά με συνήθη χρήση, μια επιμελής συντήρηση από επαγγελματία μία φορά το χρόνο θεωρείται επαρκής.  Για μεγαλύτερα επαγγελματικά συστήματα, η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται δύο φορές το χρόνο.

Οι οικονομικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να συντηρούμε τακτικά το κλιματιστικό μας είναι οι ακόλουθοι:

1. Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του κλιματιστικού.

Ενα καλά συντηρημένο κλιματιστικό, είναι σίγουρο ότι θα λειτουργεί σωστά και με καλή απόδοση για πολύ περισσότερα χρόνια από ένα κακό-συντηρημένο κλιματιστικό μηχάνημα και θα εμφανίσει κατά τη διάρκεια ζωής του λιγότερες βλάβες.

2. Διατήρηση του υψηλού βαθμού απόδοσης του κλιματιστικού.

Η ελλειπής συντήρηση ενός κλιματιστικού, έχει ως αποτέλεσμα το έμφραγμα των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας, και των στοιχείων τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής μονάδας, πράγμα που εμποδίζει την σωστή ροή του αέρα και συνεπώς τη μεταφορά θερμότητας από το περιβάλλον στον χώρο και αντίστροφα.

Ένα κακό-συντηρημένο κλιματιστικό λοιπόν, αφ’ ενός δεν αποδίδει την ενέργεια για την οποία σχεδιάστηκε, και αφ΄ εταίρου διατρέχει συνεχώς τον κίνδυνο μείωσης της απόδοσης του, ή ακόμη και καταστροφής του σε ακραίες περιπτώσεις.

Αρα με την επιμελή συντήρηση του κλιματιστικού επιτυγχάνουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία, και ασφαλή χρήση.

 

Εργασίες κατά την συντήρηση του κλιματιστικού.

Σύμφωνα με το αμερικάνικο πρότυπο ASHRAE, οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν κατά την συντήρηση ενός κλιματιστικού είναι οι ακόλουθες:

1. Καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας.

2. Καθαρισμός του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας με ειδικό καθαριστικό υγρό ασφαλές για την υγεία μας.

3. Καθαρισμός του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας με ισχυρό καθαριστικό υγρό.

4. Έλεγχος και καθαρισμός του δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων.

5. Καθαρισμός της φτερωτής του εσωτερικού ανεμιστήρα και έλεγχος εδράνων.

6. Καθαρισμός της φτερωτής του εξωτερικού ανεμιστήρα και έλεγχος εδράνων.

7. Έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού με ειδικό όργανο ανίχνευσης διαρροών.

8. Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται.

9. Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας.

10. Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας του συμπιεστή (θερμικοί διακόπτες)

11. Έλεγχος σύσφιξης καλωδίων εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

 

Απαιτούμενα εργαλεία

1. Τρόμπα ψεκασμού ψυκτικού υγρού για τον ψεκασμό των στοιχείων της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

Τρόμπα ψεκασμού ψυκτικού υγρού.

2. Ενα μικρό πινέλο για την υποβοήθηση του καθαριστικού υγρού ώστε να εισχωρήσει στο εσωτερικό των στοιχείων

3. Μια λεκάνη για τη συλλογή του (τοξικού) καθαριστικού υγρού κατά τον ψεκασμό ώστε να μην διαρρεύσει στο δάπεδο.

4. Αμπεροτσιμπίδα για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος

Αμπεροτσιμπίδα

5. Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών

Ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού υγρού

6. Φιάλη με ψυκτικό υγρό (κατάλληλου τύπου για το κλιματιστικό μας)

Φιάλη ψυκτικού υγρού

 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σωστή πλήρωση του ψυκτικού κυκλώματος με ψυκτικό υγρό.

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη ψυκτικού υγρού, τότε θα πρέπει να αξιολογηθεί αν η έλλειψη αυτή οφείλεται απλώς στην φθορά του συμπιεστή και των λοιπών εξαρτημάτων του κλιματιστικού λόγω παλαιότητας (πράγμα που φυσικά ισχύει μόνο για τα παλαιά κλιματιστικά), ή αν υπάρχει διαρροή στο ψυκτικό δίκτυο (σωληνώσεις και ρακόρ).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή, τότε θα πρέπει:

1. Να εντοπιστεί το σημείο διαρροής

2. Να εκκενωθεί το ψυκτικό δίκτυο από το εναπομείναν ψυκτικό υγρό

3. Να γίνει η επισκευή (συνήθως κόλληση χαλκού)

4. Να γίνει εκ νέου δοκιμή πίεσης με άζωτο,

5. Να γίνει εκ νέου η διαδικασία κενού

6. Να επαναπληρωθεί το δίκτυο με ψυκτικό υγρό

7. Να γίνει εκ νέου έλεγχος της ορθής λειτουργίας του κλιματιστικού (με αμπεροτσιμπίδα και μανόμετρα) θέτοντας την μονάδα σε κατάσταση ψύξης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η χρήση ψυκτικού υγρού είναι μια εργασία που απαιτεί εξειδίκευση και πρέπει να γίνεται πάντα από αδειούχο ψυκτικό.  Λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό (εγκαύματα) ή και θάνατο (έκρηξη συμπιεστή) αν ο “συντηρητής” προσπαθήσει να κολλήσει το ψυκτικό δίκτυο όταν είναι γεμάτο με ψυκτικό υγρό.

 

Πιέσεις ψυκτικών υγρών

R22 = 55~65 psi

R407= 65~75 psi

R410= 95~115 psi

 

Χρήσιμα Tips:

Μπορούμε να αντιληφθούμε την έλλειψη ψυκτικού υγρού από την εμφάνιση πάγου στην ψυκτική σωλήνα της υγρής φάσης (η σωλήνα με τη μικρότερη διατομή).  Συμπληρώνοντας ψυκτικό υγρό σταδιακά, θα δούμε ότι ο πάγος στην σωλήνα υποχωρεί.

Ο έλεγχος σωστής πλήρωσης (με την σωστή ποσότητα ψυκτικού), μπορεί να γίνει με αμπερομέτρηση αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα μανόμετρα.  Ολα τα κλιματιστικά αναγράφουν τα αμπέρ ρεύματος στο καρτελάκι του κλιματιστικού.  Μπορούμε να θέσουμε λοιπόν το κλιματιστικό μας σε λειτουργία και να μετρήσουμε την ένταση του ρεύματος που απορροφά ο συμπιεστής.  Αν τα αμπέρ είναι λιγότερα από τα αναγραφόμενα, θα πρέπει να προστεθεί ψυκτικό υγρό στο κύκλωμα, αν είναι περισσότερα, τότε θα πρέπει να αφαιρέσουμε ψυκτικό υγρό.

Φυσικά ο σωστός τρόπος πλήρωσης, είναι η μέτρηση των πιέσεων, ή ακόμη καλύτερα η πλήρης εκκένωση του ψυκτικού δικτύου και η επαναπλήρωση του με ηλεκτρονική ζυγαριά ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε πληρώσει την μονάδα με την σωστή ποσότητα ψυκτικού που αναγράφεται στο καρτελάκι του κλιματιστικού.

 

Εργασίες μετά την συντήρηση.

Η επιμελής συντήρηση (όπως και όλες οι τεχνικές εργασίες), ολοκληρώνεται με:

1. Το συμμάζεμα και την τακτοποίηση των εργαλείων.

2. Τον επιμελή καθαρισμό του χώρου εργασίας (στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα)

 

Συμπεράσματα

Η συντήρηση του κλιματιστικού είναι μια εργασία που απαιτεί ειδικά εργαλεία και ειδικές γνώσεις και συνεπώς θα πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία ψυκτικό.

Η σωστή συντήρηση όπως περιγράφτηκε παραπάνω είναι μια εργασία που απαιτεί χρόνο και δεν ολοκληρώνεται σε 10 λεπτά.

Η τακτική συντήρηση του κλιματιστικού μας είναι απαραίτητη τόσο για την διαφύλαξη της υγείας μας, όσο και για την προστασία του κλιματιστικού μας, ώστε αυτό να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά για πολλά χρόνια.