Η αγορά ενός μεταχειρισμένου κλιματιστικού, είναι σε πολλές περιπτώσεις μια πολύ καλή επιλογή γι αυτόν που δεν μπορεί να διαθέσει τα χρήματα για ένα καινούργιο κλιματιστικό.

Είναι αλήθεια, ότι σε πολλές περιπτώσεις, είναι προτιμότερο να αγοράσει κανείς ένα μεταχειρισμένο μοντέλο ενός αξιόπιστου κατασκευαστή, παρά να αγοράσει ένα φθηνό air condition αγνώστου κατασκευής, προελεύσεως και υποστήριξης.

Μεταχειρισμένο κλιματιστικό σε καλή κατάσταση

 

Ο αγοραστής όμως του μεταχειρισμένου κλιματιστικού, αναλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο ρίσκο, αφού είναι πιθανό το κλιματιστικό που θα αγοράσει να “έχει φάει τα ψωμιά του” όπως λέμε, και να πετάξει τα χρήματα του.

Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό κατά την αγορά οποιουδήποτε μεταχειρισμένου κλιματιστικού να προσέξουμε ιδιαίτερα κάποια πράγματα:

1. Σκουριές στο πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας.

Η παρουσία εκτεταμένης σκουριάς στο πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας δείχνει ότι το κλιματιστικό είτε δεν είχε εγκατασταθεί και συντηρηθεί σωστά, είτε ότι μετά την απεγκατάσταση του δεν αποθηκεύτηκε σωστά.

Μεταχειρισμένο κλιματιστικό σε κακή κατάσταση

Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να απορρίπτουμε αμέσως την αγορά του κλιματιστικού εφόσον η σκουριά είναι εκτεταμένη.

Μικρά ίχνη επιφανειακής σκουριάς σε διάφορα σημεία σύνδεσης (ποδαρικά, σημεία σύνδεσης με τις βίδες κ.λ.π.) δεν θα πρέπει αντίθετα να μας ανησυχούν.

2. Ίχνη από λάδια στο κάτω μέρος της εξωτερικής μονάδας.

Η παρουσία μεγάλης ποσότητας λαδιών στο κάτω μέρος της εξωτερικής μονάδας (λεκάνη συλλογής, σασί κ.λ.π.) υποδηλώνει ότι το κλιματιστικό εμφάνιζε διαρροή ψυκτικού υγρού (φρέον) και ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης αναγκαζόταν να γεμίζει συνεχώς το μηχάνημα με ψυκτικό υγρό ώστε να μπορεί αυτό να εξακολουθεί να λειτουργεί.

Αν η διαρροή αυτή δεν προέρχονταν από διαρροή στις ψυκτικές σωληνώσεις ή τα ρακόρ αλλά από διαρροή μέσα στον συμπιεστή, τότε το μεταχειρισμένο κλιματιστικό που ετοιμαζόμαστε να αγοράσουμε, θα απαιτήσει επισκευή μεγάλου κόστους (πιθανότατα αντικατάσταση συμπιεστή).

Στην περίπτωση αυτήν, το κόστος αγοράς μαζί με το κόστος επισκευής, μπορεί να φτάσει να ισούται με το κόστος αγοράς ενός καινούργιου κλιματιστικού.

3. Συλλογή ψυκτικού υγρού μέσα στον συμπιεστή.

Κατά την αγορά μεταχειρισμένου κλιματιστικού είναι σημαντικό να ελέγξουμε ότι κατά την απεγκατάσταση, ένας τεχνικός είχε μαζέψει το ψυκτικό υγρό στην εξωτερική μονάδα του μηχανήματος.

Εφόσον το ψυκτικό υγρό είχε πράγματι συλλεγεί στην εξωτερική μονάδα, μπορούμε να ελέγξουμε αν βρίσκεται ακόμη μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.  Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει εύκολα, ανοίγοντας (με προσοχή και χωρίς να έχουμε το χέρι μας μπροστά) την βάνα υψηλής πίεσης (την μικρότερη σε μέγεθος βάνα που βρίσκουμε πάνω στην εξωτερική μονάδα η οποία ανοίγει και κλείνει με κλειδί άλλεν).

Αν από την βάνα βγει ψυκτικό υγρό με πίεση, αυτό σημαίνει ότι το μηχάνημα απεγκαταστάθηκε σωστά, το ψυκτικό υγρό συλλέχθηκε και το κυριότερο ότι ο συμπιεστής δεν παρουσιάζει σημαντική διαρροή εσωτερικά.

4. Έλεγχος βανών σύνδεσης.

Σε περίπτωση που από το μηχάνημα δεν βγει φρέον, πράγμα που σημαίνει ότι το μηχάνημα δεν απεγκαταστάθηκε σωστά ή ότι ο συμπιεστής εμφανίζει διαρροή, είναι σημαντικό να ελέγξουμε την θέση στην οποία αφέθηκαν οι βάνες.

Αν βρούμε τις βάνες Ένας ακόμη έλεγχος που μπορεί να μας γλιτώσει από περιπέτειες, είναι ο έλεγχος για το αν οι βάνες βρίσκονται στην ανοικτή ή την κλειστή θέση.

Αν οι βάνες είναι ανοικτές, τότε θα πρέπει να απορρίψουμε οπωσδήποτε το συγκεκριμένο κλιματιστικό.

Και αυτό, διότι από τις ανοικτές βάνες, έχει εισέλθει σίγουρα αέρας μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα της εξωτερικής μονάδας, το οξυγόνο του οποίου μαζί με την υγρασία έχει καταστρέψει εντελώς το κλιματιστικό.

5. Έλεγχος ψυκτικών σωλήνων έξω από τον συμπιεστή.

Ένας τελευταίος έλεγχος που μπορούμε να κάνουμε πριν αποφασίσουμε να αγοράσουμε ένα μεταχειρισμένο κλιματιστικό, είναι ο έλεγχος για το κατά πόσο έχουν χτυπηθεί ή στραβώσει οι ψυκτικές σωληνώσεις που συνδέουν τις βάνες, το φίλτρο, τον συμπυκνωτή (στοιχείο) και τον συμπιεστή μεταξύ τους.

Αν οι σωλήνες αυτές εμφανίζουν τσακίσματα, χτυπήματα, στρεβλώσεις ή άλλου τύπου ενδείξεις ότι το κλιματιστικό έχει ταλαιπωρηθεί από συνεχείς επισκευές ή ότι απεγκαταστάθηκε χωρίς να τηρηθούν οι στοιχειώδεις κανόνες της τεχνικής, τότε επίσης θα πρέπει να απορρίψουμε το συγκεκριμένο κλιματιστικό.

 

Λοιποί έλεγχοι

Αν και τους παραπάνω ελέγχους μπορείτε να τους κάνετε και μόνοι σας, είναι φυσικά προτιμότερο να ζητήσετε από τον εγκαταστάτη στον οποίο έχετε σκοπό να αναθέσετε την εγκατάσταση του κλιματιστικού να τους κάνει αυτός.

Σε περίπτωση που επισκεφθείτε τον υποψήφιο πωλητή μαζί με τον εγκαταστάτη, και εφόσον διαπιστώσετε ότι οι βάνες του κλιματιστικού είναι κλειστές και ότι το ψυκτικό υγρό έχει συλλεχθεί μέσα στην εξωτερική μονάδα, θα μπορούσατε να ζητήσετε από τον εγκαταστάτη να συνδέσει προσωρινά το κλιματιστικό στο δάπεδο (να συνδέσει τις ψυκτικές σωληνώσεις και να του δώσει ρεύμα) για να δείτε αν το κλιματιστικό πράγματι λειτουργεί.

Με τον τρόπο αυτόν, θα διαπιστώσετε αν το κλιματιστικό λειτουργεί ομαλά χωρίς “ύποπτους” θορύβους, και αν φυσάει παγωμένο αέρα από την εσωτερική μονάδα.

Φυσικά για τον παραπάνω έλεγχο θα πρέπει να πληρώσετε κάποια επιπλέον χρήματα στον εγκαταστάτη, η δαπάνη αυτή όμως αξίζει τον κόπο, αφού θα σας επιτρέψει να ελέγξετε 100% το κλιματιστικό πριν το αγοράσετε.

Σαν τελική συμβουλή, θα συμβούλευα να μην αγοράζετε μεταχειρισμένα κλιματιστικά από το διαδίκτυο χωρίς να τα δείτε από κοντά, καθώς μπορεί να μπλέξετε και να διαπιστώσετε ότι πετάξατε άσκοπα τα χρήματα σας χωρίς να κάνετε τη δουλειά σας.

 

Εγκατάσταση και συντήρηση μετά την αγορά.

Είναι πολύ σημαντικό μετά την αγορά του μεταχειρισμένου κλιματιστικού σας, να εξασφαλίσετε την σωστή εγκατάσταση του και την επιμελημένη συντήρηση του.

Είναι σίγουρο ότι στα στοιχεία του κλιματιστικού (που έμεινε για άγνωστο χρονικό διάστημα απεγκατεστημένο), έχει συσσωρευθεί βρωμιά και μικρόβια, τα οποία θα πρέπει να εξοντωθούν με ισχυρό καθαρισμό πριν την εκκίνηση του κλιματιστικού.

Με τον τρόπο αυτόν θα διαφυλάξετε την υγεία την δική σας και της οικογένειας σας και θα χαρείτε το κλιματιστικό σας χωρίς προβλήματα.

 

Γρηγόρης Μοναχός

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.